Waxing

Face

 • Eyebrow Wax$20+
 • Cheek Wax$15+
 • Neck Wax$15+
 • Eyebrow Shaping$29+
 • Ear Wax$15+
 • Nose Wax$15+
 • Brow & Lip$35+
 • Lip Wax$15+
 • Chin Wax$15+
 • Sideburn Wax$15+
 • Face Wax (eyebrows not included)$36+

Body

 • Inner Thigh Wax$25+
 • Bikini Line Wax$45+
 • Bikini Wax Full$55+
 • Brazilian Wax$65+
 • Butt Wax$35+
 • Underarm Wax$24+
 • Half Arm Wax$40+
 • Full Arm Wax$65+
 • Stomach Line Wax$15+
 • Full Stomach Wax$35+
 • Chest Wax$65+
 • Shoulder Wax$35+
 • Full Back Wax$65+
 • V Facial$75

Leg

 • Upper Leg Wax$55+
 • Toe Wax$15+
 • Lower Leg Wax$45+
 • Full Leg Wax$95+
 • Full Leg & Bikini Wax$140+
img
img
Gift Cards Shop Now Book Now