Waxing

Face

 • Eyebrow Wax$15+
 • Eyebrow Shaping$22+
 • Ear Wax$15+
 • Nose Wax$15+
 • Brow & Lip$23+
 • Lip Wax$8+
 • Chin Wax$8+
 • Full Chin/Jaw Wax$15+
 • Sideburn Wax$12+
 • Face Wax (eyebrows not included)$26+

Body

 • Underarm Wax$30+
 • Half Arm Wax$40+
 • Full Arm Wax$65+
 • Stomach Line Wax$15+
 • Chest Wax$65+
 • Shoulder Wax$35+
 • Full Back Wax$75+

Leg

 • Bikini Wax$35+
 • Butt Wax$35+
 • Brazilian Wax$65+
 • Feet Wax$15+
 • Half Legs Wax$70+
 • Full Legs Wax$95+
 • Thigh & Bikini Wax$45+
 • Full Leg & Bikini Wax$120+
img
img
Gift Cards Shop Now Book Now